För att komma i kontakt med föreningens styrelse använd följande adress:

styrelsen@linslusenlkpg.se

Styrelsen för verksamhetsåret 2024

Alexander Hedman

Ordförande

Ying Xu

Kassör

Axel Hedlund

Ledamot

Mikael Åkerlind

Ledamot