För att komma i kontakt med föreningens styrelse använd följande adress:

styrelsen@linslusenlkpg.se

Styrelsen för verksamhetsåret 2023

Philip Kjellström

Ordförande

Ying Xu

Kassör

Alexander Hedman

Ledamot

Axel Hedlund

Ledamot

Mikael Åkerlind

Ledamot

Ludvig Thunqvist

Ledamot