Save the dates

Mer foto nu i höst. Några datum är redan spikade, så kör ett Save the date-inlägg.
Mer information om varje aktivitet kommer. Fler aktiviteter tillkommer också.

8 oktober – Fotoutflykt till Tinnerö eklandskap (läs mer här)

12 oktober – Månadsträff, tema: mönster

20 oktober – Fotoöl på [hg]

22 oktober – Fotoutflykt

27 oktober – Studiohäng

9 november – Månadsträff

1 december – Fota Norrköping Light Festival

Har du några önskemål på aktiviteter, hör av dig till styrelsen!

 

Foto: Annie Fredriksson

Foto: Annie Fredriksson