Månadsträff – Tema “Beskärning”

header_v2

När: Onsdag 22 Maj kl 19:00
Var: Rydsvägen 246

Denna månad funderar vi över hur en bilds beskärning påverkar bilden. Vad händer med kompositionen, och påverkar det stämningen i bilden? Experimentera med lite olika proportioner, ta med på en USB (bra som dåligt), så diskuterar vi resultatet tillsammans!

English:
What: Monthly meetup – Theme: “Cropping”
When: Wednesday, May 22nd at 7 pm
Where: Rydsvägen 246

This month, we’ll think about how the cropping affects the picture. What happens to the composition, and will it affect the mood in the picture? Experiment some on your own, bring the result (good or bad) on a USB-drive, and we’ll figure this out together!