Dra’t i Spa’t (Pull in the Splash)

lördag (19 september) kl 12 är det dags för dragtävlingen i årets upplaga av Dra’t i Spa’t. Vi är där och fotar badande studenter för nöjes skull, lerbad och magplask.

För dem som har lämnat navigeringskunskaperna hemma eller bara vill cykla tillsammans till dragtävlingen så samlas vi vid soldäcket på Blå Havet (utanför Kårallen) vid 11:15 för avfärd ca 11:30. Vi har inte planerat någon början eller slut förutom cyklandet dit för de som vill, så man kan komma och gå efter eget huvud.

 

Rekommenderat.

Oömma kläder och skor, (risk för flygande lera/vatten).

 

Mer info – http://draget.nu/

Facebook event för draget – https://www.facebook.com/events/723735084405174/


This Saturday at 12 pm it’s time for the tug of war competition in this year’s edition of Dra’t in Spa’t (Pull in the Splash). We are going to be there for the fun of photographing our fellow students mud diving.

For those who left their navigation skills at home or just want company biking over there we’re going to meet up at Blå Havet (outside of Kårallen) at 11:15 am for departure around 11:30 am. We haven’t planned any beginning or end except for the bike ride there for those interested, so you can come and go as you please.

 

Recommended.

Comfortable clothing and shoes (risk of flying mud/water).

 

More info – http://draget.nu/in-english/

Facebook event for Dra’t in Spa’t – https://www.facebook.com/events/723735084405174/

draget-linslusen