Studiointroduktion / Studio Introduction

Nu på onsdag 7/10 kl.18 är det dags för hösten första studiointro, kursen är obligatorisk för de som vill använda sig av studion.

Då utrymmet i studion är begränsat är även deltagarantalet det, (max 10 personer).
Om du vill delta vid detta tillfälle behöver du anmäla dig, detta gör du genom att skicka ett mejl till styrelsen@linslusenlkpg.se där du meddelar detta.
(Vid publicering finns det 6 lediga platser)

Schema för kvällen.

  • Genomgång av regler.
  • Genomgång/montering av utrustning
  • Prova på/testa med din kamera.
  • Demontering och städning.

Att ta med:
Ta med din kamera som du använder och sinnesstämning för att fota och bli fotad.

_MG_4828
Now on Wednesday, 7/10 @ 6 pm is the time for autumn’s first Studio introduction course, the course is mandatory for those who wish to use the studio.

Due to the limited size of the studio, the maximum number of participants is set to 10 people.
If you want to participate on this occasion you need to register, this is done by sending an email to styrelsen@linslusenlkpg.se where you state this.
(On publication, there are 6 slots available)

Schedule for the evening.

  • The studio rules.
  • The studio equipment and assembly.
  • Testing and tying / test with your camera.
  • Disassembly and cleaning.

To bring:
Bring the camera you use and the frame of mind to take photos and to be photographed.

_MG_4862