Studiointroduktion

bokastudio

När: tis 1 Oktober kl 18:30-20:00
Var: Rydsvägen 246, längst upp i trapphuset

Hallå!
Vi håller återigen i en studiointroduktion. Under passet kommer vi att gå igenom hur en använder studion, och efter att ha närvarat på ett sådant pass får en möjligheten att boka studion för eget bruk!
Då uppslutningen kan vara hög ber vi er gärna att skicka ett mail till styrelsen@linslusenlkpg.se om ni vill vara med, så vi får ett hum om hur många som tänkt komma. Vi kommer även att hålla studiointroduktion vid senare tillfällen!

English:
What: Studio introduction
When: Tuesday October 1st at 18:30-20:00
Where: Rydsvägen 246, at the top of the staircase

Hi!
Once again, we’re holding a studio introduction. We’ll walk you through the basics of using our studio, and after attending one of these introductions, you’ll be able to book the studio for your own use!
As there can be a high attendance, we ask you to mail us at styrelsen@linslusenlkpg.se if you want to attend, so that we know if we should hold another intro soon. We’ll also organize other studio introductions at later dates!